ADRES EN INFO:

Stichting Bernhards Ontmoeting

Enschedesestraat 116

7551 ES Hengelo

Info: 06-38307977


Doel

Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten in en rondom het Prins Bernhard plantsoen te Hengelo (Overijssel).


Het bestuur

  • - Mw. Jeannette Noltes-Lodeweges, voorzitter
  • - Mw. Janneke Oude Alink, secretaris penningmeester
  • - Dhr. Antek Olszanowski, bestuurslid
  • - Mw. Hanneke Mentink, bestuurslid
  • - Mw. Diane Wevers, bestuurslid
  • - Mw. Cobie Baart, bestuurslidBankrelatie: NL73 RABO 0303955031

RSIN (fiscaalnummer): 855086373


KvK-nummer: 63087375


Het beloningsbeleid van de stichting


De bestuursleden en de vrijwilligers van de Stichting voeren de activiteiten op vrijwillige basis uit. Onkosten en reiskosten worden vergoed op basis van reëel gemaakte kosten. Voor de uitgevoerde activiteiten ontvangen de bestuursleden en vrijwilligers geen salarissen.

Een donatie aan Stichting Bernhards Ontmoeting is fiscaal aftrekbaar. Stichting Bernhards Ontmoeting heeft de fiscale ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Stichting Bernhards Ontmoeting is zelfs een culturele ANBI instelling. Daarvoor mag de aftrek met 25% worden verhoogd. Maar daarbij geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen en een minimumdonatie van € 60,00.


Het RSIN/fiscaal (identificatie)nummer van Stichting Bernhards Ontmoeting is 8550 86 373.


Meer geven wordt door de fiscus beloond


“Uw schenking nog interessanter voor uw aanslag inkomstenbelasting”


Een schenking is fiscaal het meest profijtelijk als een schenker zich voor vijf jaar aan een goed doel verbindt. Daar moest tot voor kort dan wel een notariële akte voor worden opgemaakt. Op aandringen van de brancheorganisatie voor Goede Doelen Nederland is deze regeling inmiddels vereenvoudigd.


Aan periodieke schenkingen zijn wel voorwaarden verbonden.


De spelregels zijn:


-Eén keer per jaar gedurende vijf jaar is een periodieke schenking;


-Het goede doel waar u aan wil schenken moet de ANBI status hebben, en dat hebben wij;


-U sluit met het goede doel een schriftelijke overeenkomst af voor minimaal vijf jaar.


De schenking stopt bij opzegging, overlijden, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Verderop treft u een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst aan;


-U moet uw schenking kunnen aantonen en aan de fiscus kunnen overleggen;


-Voor een periodieke schenking geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag;Als u niet periodiek wil schenken zijn wij u ook erkentelijk voor uw éénmalige schenking. Dank daarvoor. Bedenk echter wel dat uw schenking in zijn algemeenheid minimaal

€ 60,00 ( 1% van uw drempelinkomen) moet zijn als u het in mindering wilt brengen van uw inkomstenbelasting.


Meer informatie of aanmelden voor periodieke schenking:

Antek Olszanowski

074-2504890


Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.

Mede mogelijk gemaakt door: