Stichting Bernhards Ontmoeting

Enschedesestraat 116

7551 ES Hengelo

Info: 06-38307977


Doel

Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten in en rondom het Prins Bernhard plantsoen in Hengelo.


Het bestuur

 • Mw. Jeannette Noltes-Lodeweges, voorzitter
 • Mw. Janneke Oude Alink, secretaris penningmeester
 • Dhr. Antek Olszanowski, bestuurslid
 • Mw. Hanneke Mentink, bestuurslid
 • Mw. Diane Wevers, bestuurslid
 • Mw. Cobie Baart, bestuurslid


Bankrelatie: NL73 RABO 0303955031

RSIN (fiscaalnummer): 855086373

KvK-nummer: 63087375

De bestuursleden en de vrijwilligers van de Stichting voeren de activiteiten op vrijwillige basis uit. Onkosten en reiskosten worden vergoed op basis van reëel gemaakte kosten. Voor de uitgevoerde activiteiten ontvangen de bestuursleden en vrijwilligers geen onkostenvergoeding.

Een donatie aan Stichting Bernhards Ontmoeting is fiscaal aftrekbaar. Stichting Bernhards Ontmoeting heeft de fiscale ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Stichting Bernhards Ontmoeting is zelfs een culturele ANBI instelling. Daarvoor mag de aftrek met 25% worden verhoogd. Maar daarbij geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen en een minimumdonatie van € 60,00.


Het RSIN/fiscaal (identificatie)nummer van Stichting Bernhards Ontmoeting is 8550 86 373.


Meer geven wordt door de fiscus beloond.

Uw schenking nog interessanter voor uw aanslag inkomstenbelasting

Een schenking is fiscaal het meest profijtelijk als een schenker zich voor vijf jaar aan een goed doel verbindt. Daar moest tot voor kort dan wel een notariële akte voor worden opgemaakt. Op aandringen van de brancheorganisatie voor Goede Doelen Nederland is deze regeling inmiddels vereenvoudigd.


Aan periodieke schenkingen zijn wel voorwaarden verbonden.

 • Eén keer per jaar gedurende vijf jaar is een periodieke schenking;
 • Het goede doel waar u aan wil schenken moet de ANBI status hebben;
 • U sluit met het goede doel een schriftelijke overeenkomst af voor minimaal vijf jaar.


De schenking stopt bij opzegging, overlijden, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Verderop treft u een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst aan;


 • U moet uw schenking kunnen aantonen en aan de fiscus kunnen overleggen;
 • Voor een periodieke schenking geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.


Als u niet periodiek wil schenken zijn wij u ook erkentelijk voor uw éénmalige schenking.  Uw schenking dient wel minimaal € 60,00 (1% van uw drempelinkomen) te zijn als u het in mindering wilt brengen van uw inkomstenbelasting.


Meer informatie:

Antek Olszanowski

074-2504890

Mede mogelijk gemaakt door: