14 juni - 31 augustus

Kunst op de Ruiten: Verbinden


Stichting Bernhards Ontmoeting organiseert in samenwerking met Bibliotheek Twente de fototentoonstelling Kunst op de Ruiten. Voor de vierde keer is er een enthousiaste samenwerking tussen Bernhards Ontmoeting en ROC van Twente. Onder de titel Verbinding is fotografie en poëzie te zien van studenten Fotografie en de Bornse dichteres Monique Wilmer-Leegwater.  
De tentoonstellingsperiode is van 14 juni tot 31 augustus 2024 bij Bibliotheek Twente, locatie Hengelo Stad.

Verbinding tussen mensen
Als thema kozen we ‘Verbinding’, een thema dat ook zeer letterlijk kan worden geïnterpreteerd doordat deze samenwerking alleen al verbindend werkt tussen de fotografen en de dichter.
De mogelijkheden om Verbinding in beeld te vangen, zijn eindeloos. Bij de expositie kun je zien hoe elke fotograaf op zijn of haar eigen manier het thema verbeeldt in een foto en hoe de dichter hiermee verbinding zoekt in haar poëzie. Behalve dat de fotografen en de dichter met elkaar verbinding zoeken, willen we met deze expositie ook voorbijgangers en bezoekers op een andere manier naar het begrip verbinding laten kijken.
De fotografen tonen in hun werk hun invalshoek. Door op zoek te gaan naar elkaars ideeën en zienswijzen, hopen we ook met deze expositie het gesprek tussen mensen te stimuleren en bijdragen aan verbinding, begrip en respect tussen mensen in onze samenleving.

 

8 fotografen en 1 dichter
De twee werelden van beeld en woord worden samengevoegd door bij elke foto een gedicht toe te voegen. 33 studenten van de opleiding Fotografie van ROC Twente, kregen de buitenschoolse opdracht om een foto rondom het thema Verbinding (tussen mensen)  te maken. Acht foto’s zijn geselecteerd voor Kunst op de Ruiten door een onafhankelijke jury, te weten Annemarie Kok, Iza Dusinska en Marlies Bosma. De foto’s van de overige studenten worden in de bibliotheek geëxposeerd.

Voor de Bornse dichteres Monique Wilmer-Leegwater vormden de acht geselecteerde foto’s haar bron van inspiratie. Haar woorden hebben een bepaalde kracht en uitwerking. De toeschouwer ziet hoe de foto en het gedicht elkaar versterken, hoe ze elkaar nog mooier maken.