Bernhards Ontmoeting 

Ontmoeting & Cultuur

Beleidsplan


Stichting Bernhards Ontmoeting

Enschedesestraat 116

7551 ES Hengelo (Ov)


Juli 2015


 1. 1. Voorwoord

In 2015 hebben een vijftalbewoners van de binnenstad in Hengelo het initiatief genomen om een stichting op te richten met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de culturele infrastructuur van deze stad.

De aanleiding van dit initiatief is dat deze bewoners woonachtig zijn in de directe nabijheid van het Prins Bernhard plantsoen. Een klein park in het centrum van Hengelo ingeklemd tussen Stadstheater, treinstation en woonwijk. Een park met een beperkte functie maar een grote potentie is de stellige opvatting van deze bewoners die de stichting hebben opgericht vanuit de ambitie om culturele  en beeldende kunstactiviteiten te willen organiseren. Laagdrempelig van karakter en opzet. Confronterend en inspirerend voor een brede groep Hengeloërs, maar bovenal gratis toegankelijk.

Uit deze initiatiefgroep is een bestuur voor de stichting gekozen die vanuit haar achtergrond en expertise op professionele wijze bij wil en kan dragen aan de doelstellingen van de stichting.

Het betreft:

 • - Mw. Jeannette Lodeweges, voorzitter en als manager werkzaam bij een grote welzijnsinstelling in Almelo;
 • - Mw. Janneke Oude Alink secretaris/penningmeester. Voormalig wethouder en momenteel werkzaam als beleidsmedewerker;
 • - Dhr. Antek Olszanowski bestuurslid. Werkzaam als directeur/bestuurder bij een provinciale welzijnsinstelling en in Hengelo in de afgelopen jaren initiatiefnemer van vele culturele activiteiten en producties.

Stichting Bernhards Ontmoeting is op 9 april 2015 opgericht en het bestuur heeft zich ten doel gesteld om organisch te groeien. Dat wil zeggen met beperkte middelen een periodiek programma organiseren op de zaterdagmiddag gedurende de zomermaanden. Dit moet in 2015 reeds leiden tot een zekere naamsbekendheid bij burgers die van culturele voorzieningen gebruik willen maken. Inmiddels is er een programma gerealiseerd en zijn vrijwilligers aangezocht om de activiteiten mede vorm te geven. Daarnaast zijn er met verschillende culturele voorzieningen samenwerkingsrelaties aangegaan waardoor de participatie van burgers aan deze nieuwe activiteit vergroot wordt. Het belangrijkste is dat we met de activiteiten zijn gestart.

Winst voor Hengelo dat er naast andere reguliere podia er nu een specifiek podium in de publieke ruimte van de binnenstad is gerealiseerd die in zichzelf een culturele doelstelling nastreeft maar door inzet van vrijwilligers ook een bijdrage levert aan de sociale cohesie van burgers onderling.


 1. 2. Doelstelling, beleid en werkzaamheden

De stichting heeft ten doel het organiseren van sociaal culturele activiteiten in het Prins Bernhard plantsoen te Hengelo (Overijssel).

De stichting tracht deze doelstelling te realiseren door regelmatig op de zaterdagmiddag een cultureel programma voor volwassenen te realiseren. Daarnaast een programma voor jonge kinderen zodat ouders en opa’s en oma’s ongedwongen van het culturele programma kunnen genieten en de kinderen een leuke middag krijgen aangeboden. 

Zowel het programma voor de volwassenen als ook voor de kinderen wordt door vrijwillig kader voorbereidt en uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden worden geen salarissen uitbetaald. Om de deskundigheid van de vrijwilligers te vergroten worden zij door professionals begeleidt om de verschillende programma’s in samenspraak met elkaar te leren ontwikkelen.

Daarnaast is er een beeldende kunst programma in voorbereiding. Daartoe worden in de vijver van dit plantsoen een vijftal vlonders gerealiseerd waarop beeldende kunst objecten en/of installaties op geëxposeerd kunnen worden. Doel van deze activiteit is om de expositiemogelijkheden van professioneel werkende beeldende kunstenaars te vergroten.


 1. 3. Fondswerving en financieel beleid

De stichting beschikt niet over eigen financiële middelen of fondsen. In dit kader is zij afhankelijk van subsidies en donaties. Het is om deze redenen dat de stichting om haar doelstelling te kunnen realiseren de gemeente Hengelo en lokale fondsen om programma subsidies zal verzoeken. Daarnaast zal er ook een beroep worden gedaan op particulieren en burgers die dit initiatief een warm hart toedragen.

De stichting streeft transparantie van financieel beleid na. Daartoe zal zij jaarlijks een kascontrole commissie installeren die de financiële voortgang controleert en daar verslag over uit brengt. De bevindingen van de kascontrole commissie zullen na afsluiting van het boekjaar op de website van de stichting worden gepubliceerd.


 1. 4. Besteding van fondsen en vermogen

De stichting zal proactief trachten haar doelstelling te realiseren door het inzetten van financiële middelen. Daartoe zal een beroep worden gedaan op lokale overheid, fondsen en particulieren. De resultaten van deze fondswerving zullen uitsluitend worden ingezet voor de uitvoering van het culturele programma.


 1. 5. Financiële prognose 2015, 2016 en 2017

Zoals eerder in dit beleidsplan is opgemerkt kiest de stichting voor een organisch groeimodel. Dat betekent dat de naamsbekendheid onder de afnemers van culturele activiteiten wordt vergroot door de uitvoering van concrete activiteiten. Daarmee groeit ook het financieel draagvlak van de stichting. In de volgende meerjarenbegroting treft u daarvan een prognose aan.


2015, zeven podiumpresentaties, als volgt:

Uitgaven

 • - Huur geluidsinstallatie à 100,- €    700,00
 • - Onkostenvergoeding/attenties t.b.v. 

       uitvoerende gezelschappen    € 1.400,00

 • - Flyers t.b.v. verspreiding à € 50,-       € 350,00

€ 2.450,00

Inkomsten

 • - Rabo cultuurfonds (toegezegd) € 1.500,00
 • - Donaties particulieren (ontvangen)       € 950,00

€ 2.450,00


Uit de ervaringen van 2015 blijkt dat er per dagdeel voor de podiumpresentaties een bedrag van € 350,00 noodzakelijk is om deze mogelijk te maken.

2016, het aantal podiumpresentaties wordt in dit jaar uitgebreid van zeven naar twaalf, als volgt:

Uitgaven

 • - Twaalf podiumpresentaties à € 350,- € 4.200,00

Inkomsten

 • - Bijdrage cultuurfondsen en gemeente € 2.100,00
 • - Donaties particulieren   € 2.100,00

€ 4.200,00


2017, het aantal podiumpresentaties wordt naar 17 dagdelen uitgebreid, als volgt:

Uitgaven

 • - Gemiddelde kostprijs 17 podiumpresentaties € 5.950,00


Inkomsten

 • - Cultuurfondsen, gemeente en donaties € 5.950,00

• Verslag van de uitgevoerde activiteiten en de financiële verantwoording daarvan, als volgt:


2015

In het voorseizoen van 2015 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

 • - 16 mei. Ode aan Willem Wilmink muziek en gedichten
 • - 6 juni. Korendag
 • - 27 juni. Tangomuziek, liederen en workshop.

 


16 mei 2015. Ode aan Willem Wilmink muziek en gedichten.

   

  De weersomstandigheden deze dag waren matig. Ongetwijfeld heeft dat de publieke belangstelling bepaald. Ongeveer 50 mensen hebben genoten van muziek en gedichten van de Twentse componist en dichter Willem Wilmink. De singer/songwriter Marleen ter Hedde wist het publiek met gitaarspel en zang te inspireren, waarna de dichters Fred van der Ven en Hetty Franken met eigen en enkele gedichten van Willem Wilmink het stokje overnamen. De middag werd afgesloten met liederen van Willem Wilmink vertolkt door muziekgroep San-San.

  Voor de kinderen was een parallel programma georganiseerd met sport en spel.

  Financieel. Voor de verspreiding van de flyers, de huur van een geluidsinstallatie, programmamateriaal voor de kinderactiviteiten is totaal € 350,00 uitgegeven om deze middag mogelijk te maken. Daar stond € 350,00 tegenover aan inkomsten door sponsoring.


  6 juni 2015. Korendag Hengelo

    

   Jaarlijks rondom de eerste week van juni vindt er een korendag plaats in de publieke ruimte van de binnenstad waar zo’n 75 koren uit Nederland aan deelnemen. Mee gelift aan deze activiteit hebben we door het park in de muziekkoepel het shantykoor De Bornse Maten te programmeren die tijdens deze zonnige middag het publiek vermaakt heeft met zeemans- en levensliederen. Er hebben zo’n 300 bezoekers dit concert bezocht.

   Belangrijk is dat ook de kinderen die met ouders het park bezoeken aan een programma kunnen deelnemen. Vanmiddag werd er met hen getekend en geschilderd.

   Financieel. Het Shantykoor de Bornse Maten bestaat uit 50 zingende mannen. Deze worden professioneel begeleidt door een dirigent waarvoor ons € 250,00 in rekening is gebracht. Aan flyers is € 50,00 uitgegeven en aan de activiteiten voor de kinderen ook € 50,00. Deze middag kon mogelijk gemaakt worden door een sponsorbijdrage van € 350,00.


    27 juni 2015. Tangomuziek liederen en workshop.

     

    Deze bewolkte middag stond in het teken van de Argentijnse tango. Gestart werd met duo Redstone die enkele tangoliederen vertolkte. Opgevolgd door het accordeongezelschap Tango Trio die het publiek kennis liet maken met het stacatto geluid van deze instrumenten. Tot slot werd de middag met een tango workshop afgesloten, verzorgd door dansschool Innerall om het publiek met deze dansvorm kennis te laten maken. De middag werd door 50  mensen bezocht. Voor de aanwezige kinderen was er een programma georganiseerd met o.a. zelf maskers en droomvangers maken.

    Financieel. Aan installatie huur, programmamateriaal, flyers en attenties voor de deelnemers hebben wij voor deze middag € 350,00 uitgekeerd. Vanwege € 350,00 sponsorbijdrage kon deze middag ook in financieel opzicht plaatsvinden.


    • In het naseizoen van 2015 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

    -      12 september. Woodstock in het park

    -      26 september. Klassiek in het park

    -      10 oktober. Jazz in het park

    -      24 oktober. Dark in the Park, Ik zie ik zie poëzie


    12 september. Woodstock in the park

    Het was niet echt een nazomerse zonnige dag. Desondanks kon ook deze buitenactiviteit plaatsvinden. Allereerst door de blues rockband “Colours of Blues” een podium te bieden. Afgewisseld met de Zumba buikdansgroep The Dance Passion. Bluesrock en buikdans is niet voor iedereen een voor de hand liggende combinatie. Echter wist de enthousiasme Colours of Blues met sprankelende jaren zestig rock het publiek te boeien. Daarnaast zorgde de uitgekiende danceshow voor een aantrekkelijke visueel spektakel.

    In de kinderspeelhoek werd een programma voor de “jongsten” uitgevoerd. Zo’n 30 kids hebben zich met het maken van droomvangers en haarbloemslingers bezig gehouden. Terwijl circa 100 bezoekers het concert hebben bijgewoond.

    Financieel. Voor de verspreiding van 2.000 flyers voorafgaand aan het concert is € 300,- uitgegeven. Aan de kinderactiviteiten is € 50,- besteed.         

    Dank zijn wij verschuldigd aan de Colours of Blues die optreden en kosten van de geluidsinstallatie niet in rekening hebben gebracht. Ook The Dance Passion hebben belangeloos opgetreden.


    26 september klassiek in het park

    Deze herfst zaterdagmiddag was ingeruimd voor het klassieke repertoire. Er aan vooraf ging een grote media belangstelling uit naar het zevenjarig muzikaal talent uit Hengelo, Evander Eijssink. Twee pagina’s heeft het dagblad Tubantia enkele dagen voor het concert besteed aan dit muzikaal talent. Het resultaat daarvan waren toch wel zo’n 200 bezoekers die dit concert kwamen bezoeken. Echter voordat Evander het podium betrad werd de spits afgebeten door het duo VandenBerg, waarbij pianist Christiaan zijn zingende Shaya heeft begeleidt. Gevolgd door Sophie en Judith van Capelle op saxofoon en viool.

    Al met al was het een boeiend concert verassend en mede door de aangename temperatuur goed bezocht.

    Voor de kids bestond de parallel activiteit uit het beschilderen van T-shirts waar ruim 20 kinderen enthousiast aan hebben deelgenomen.

    Financieel. Voor huur van de piano, kinderactiviteiten en attenties voor de deelnemers is € 375,00 uitgegeven. Het concert is mogelijk geworden door een financiële bijdrage uit het RABO fonds.

          

    27 september young@heart

    Op zondagavond hebben we de film young@heart  vertoond. Een hartverwarmende film over een seniorenkoor met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar dat Jimi Hendrix, Nirvana, James Brown, the Pointer Sisters en vele andere rock idolen op het repertoire heeft staan. Deze filmvertoning kwam tot stand door een samenwerking met cultuurpodium de Houtmaat.

    Helaas hebben er slechts 25 mensen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de film te zien.

      

    Financieel. Aan huur van de installatie, scherm en film is € 500,00 besteed. Dit kon mogelijk gemaakt worden door een donatie van de Fuldauerstichting.


    10 oktober Jazz in het Park 

     Een uitermate kille maar ook zonnige herfstmiddag. Compleet met verkleurende bladeren in de veelkleurige tinten die we van de herfst gewend zijn.

    Vanmiddag vond “tussen de schuifdeuren” van De Ontmoeting een bijzondere jazzperformance plaats. Allereerst wisten Tim van Buitenen op piano en de zangeres Bo Kerkhoff het publiek te boeien met bekende jazzballads. Afgesloten werd het concert door Simon Haverkate, de Hengelose jazz pianist die het publiek meenam met easy listening in Bebop stijl. 

    Zo’n 50 mensen met de benen in dekens ingepakt wisten in de schaarse zonwarmte het concert te waarderen. 

     

    Voor de kinderen werd in open vuur saucijzenbroodjes gebakken. Daarnaast werden er verschillende groepsactiviteiten uitgevoerd. 

     

    Financieel. Aan huur van de installatie, programmamaterialen en attenties voor de deelnemers is € 300,- besteed. Mogelijk werd het concert door een donatie van het RABO fonds.


    24 oktober 2015. Dark in the Park, ik zie ik zie 

     Op de overgangsavond van zomer naar wintertijd hebben wij als variant op het landelijke evenement “Nacht van de nacht” het programma Dark in the Park, ik zie ik zie poëzie georganiseerd als eerbetoon aan het duister met aandacht voor de nacht als poëtische ontdekkingstocht  door het park.

    De performing kunstenaars Sandra Boots en Yolande Keunenhof name de bezoekers na het invallen van de duisternis de bezoekers mee op reis naar het Rosarium, de muziekkoepel en het terras van de Ontmoeting waar in het schijnsel van vuurkorven Hengelose dichters zich presenteerden. Dichters die in de kring van poëzieliefhebbers een redelijke bekendheid genieten: de stadsdichter Herman Koetsveld, Alfons B ter Brake, Lowie Gilissen, Bennie Sieverink, Marijke Agterbosch, Dinand Buursink en Fred van der Ven. Muzikaal bijgestaan door de Notre Dames en Leedzangers 2.0. 

     

    Zo’n 50 bezoekers hebben deze avond bezocht en zichtbaar van het programma genoten dat tot stand gekomen is in samenwerking met de bibliotheek. 

     

    Financieel. Aan onkostenvergoedingen, huur installatie en een attentie voor de deelnemers is € 200,- aan uitgegeven. Deze avond kwam uit eigen middelen tot stand.    12 december. De advent. Midwinterhoornblazers in het Park. 

     Ter afsluiting van het cultureel seizoen 2015 hebben we een oude Twentse traditie ten gehore willen brengen.

    De Hengelose midwinterhoornblazers hebben de “oaln roop” laten klinken. De zes blazers werden door Minke de Jong, lid van de Verhalenkraal afgewisseld met adventsvertellingen. Brandende vuurkorven, kerstbomen en glühwein verhoogden de adventssfeer. Een kleine 40 bezoekers hebben van het geheel genoten. 

    Financiën. De directe kosten bedroegen € 50,00 onkostenvergoeding voor de blazers.    12 maart Deutschland, was ich zu sagen hätte 

     De start van het seizoen stond in het teken van de Nationale Boekenweek 2016. Op deze schrale maar toch zonnige middag werd aan het publiek een Duitse liederenmiddag geboden. Gestart werd met liederen uit de hoogtijdagen van de Duitse romantiek. Liederen van Frans Schubert vertolkt door Antek Olszanowski en Charles Mol. Opgevolgd door liederen uit het vooroorlogs Duitsland prachtig door Janina Stopperka ten gehore gebracht. Afgesloten werd deze Duitse liederenmiddag door het duo Jerry en Selma die het publiek meenamen op een naoorlogse muzikale reis met liederen uit de wederopbouwperiode. Ondanks de schrale weersomstandigheden hebben toch nog zo’n 100 bezoekers van deze eerste editie genoten. 

    Financiën. Aan huurkosten piano, installatie, publiciteit en vrijwilligerskosten is € 500,00 besteed.